Tòa Nhà VC House, 399B Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM

Các dòng Máy tạo oxy của Đức chính hãng tốt nhất 2021

- 7%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-5-1ZW0 5 lít [Công nghệ Đức] Máy tạo oxy 5 lít OZ-5-01ZW0

Máy tạo Oxy Owgels OZ-5-1ZW0 5 lít [Công nghệ Đức]

Thương hiệu
Owgels
Công suất
5 Lít/ Phút
13,900,000đ15,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 10%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-4GWO 3 lít [ Có Xông Mũi]

Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-4GWO 3 lít [ Có Xông Mũi]

Thương hiệu
Owgels
Công suất
3 Lít/ Phút
9,500,000đ10,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 10%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-1-01TJ0 Mini 1 Lít

Máy tạo Oxy Owgels OZ-1-01TJ0 Mini 1 Lít

Thương hiệu
Owgels
Công suất
1 Lít/ Phút
13,500,000đ15,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 6%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-10-01TWO  10 lít [Công nghệ Đức]

Máy tạo Oxy Owgels OZ-10-01TWO 10 lít [Công nghệ Đức]

Thương hiệu
Owgels
Công suất
10 Lít/ Phút
23,400,000đ24,900,000đ
Thêm giỏ hàng
- 10%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-08GWO  3 lít [ Có Xông Mũi] Máy tạo Oxy owgels OZ-3-08GWO

Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-08GWO 3 lít [ Có Xông Mũi]

Thương hiệu
Owgels
Công suất
3 Lít/ Phút
8,800,000đ9,800,000đ
Thêm giỏ hàng
- 7%
Máy tạo oxy DeDaKj Kj21-T10Le 10 lít [ Có Xông Mũi]

Máy tạo oxy DeDaKj Kj21-T10Le 10 lít [ Có Xông Mũi]

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
10 Lít/ Phút
20,000,000đ21,400,000đ
Thêm giỏ hàng
- 26%
Máy tạo Oxy Owgels 10 Lít OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO) Máy tạo oxy owgels 10l OZ-5-01NW0

Máy tạo Oxy Owgels 10 Lít OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO)

Thương hiệu
Owgels
Công suất
10 Lít/ Phút
25,600,000đ34,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 19%
Máy Tạo Oxy DEDAKJ DE-2AW 2-9 lít Máy tạo oxi DEDAKJ DE-2AW 2-9 lít

Máy Tạo Oxy DEDAKJ DE-2AW 2-9 lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
9 Lít/ Phút
8,500,000đ10,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 42%
Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1S 1-7 Lít Máy cung cấp oxy DeDaKj DE-1S 1-7 Lít

Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1S 1-7 Lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
7 Lít/ Phút
5,500,000đ9,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 39%
Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1A 7 Lít Máy trợ thở oxy DeDaKj DE-1A 7 Lít

Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1A 7 Lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
7 Lít/ Phút
5,500,000đ9,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 20%
Máy Tạo Oxy DEDAKJ KH21 – T12 5 Lít Máy thở oxy Dedakj KH21 – T12

Máy Tạo Oxy DEDAKJ KH21 – T12 5 Lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
5 Lít/ Phút
13,900,000đ17,300,000đ
Thêm giỏ hàng
- 6%
Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01PW0 5 Lít - Có Xông Mũi Owgels oz-5-01pw0

Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01PW0 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
5 Lít/ Phút
16,900,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 9%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-01TW0 3 Lít - Có Xông Mũi Máy tạo oxy Owgels oz-3-01tw0

Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-01TW0 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
3 Lít/ Phút
10,000,000đ11,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 20%
Máy tạo Oxy Owgels ZY-801 Của ĐỨC- Có Xông Mũi Máy tạo oxy Owgels zy-801

Máy tạo Oxy Owgels ZY-801 Của ĐỨC- Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
1 Lít/ Phút
5,600,000đ7,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 11%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-01XW0 3 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-01XW0 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
3 Lít/ Phút
8,200,000đ9,200,000đ
Thêm giỏ hàng
- 15%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-01TWX0 3 Lít - Có Xông Mũi Máy tạo oxy Owgels oz-3-01twx0

Máy tạo Oxy Owgels OZ-3-01TWX0 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
3 Lít/ Phút
11,600,000đ13,600,000đ
Thêm giỏ hàng
- 9%
Máy tạo Oxy Owgels ZY-603 3 Lít - Có Xông Khí Dung Máy tạo oxy Owgels zy-603

Máy tạo Oxy Owgels ZY-603 3 Lít - Có Xông Khí Dung

Thương hiệu
Owgels
Công suất
3 Lít/ Phút
8,600,000đ9,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 10%
Máy Tạo Oxy Owgels OZ-5-01TW0 5 Lít - Có Xông Mũi Máy Tạo Oxy Owgels oz-5-01tw0

Máy Tạo Oxy Owgels OZ-5-01TW0 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
5 Lít/ Phút
17,600,000đ19,600,000đ
Thêm giỏ hàng