Tòa Nhà VC House, 399B Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM

Các dòng Máy tạo oxy từ 16 - 25 triệu chính hãng tốt nhất 2021

- 19%
Máy tạo oxy Yuwell 8F-5A - Có Xông Khí Dung Máy thở oxy Yuwell 8F-5A

Máy tạo oxy Yuwell 8F-5A - Có Xông Khí Dung

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
17,000,000đ21,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 6%
Máy tạo Oxy Owgels OZ-10-01TWO  10 lít [Công nghệ Đức]

Máy tạo Oxy Owgels OZ-10-01TWO 10 lít [Công nghệ Đức]

Thương hiệu
Owgels
Công suất
10 Lít/ Phút
23,400,000đ24,900,000đ
Thêm giỏ hàng
- 7%
Máy tạo oxy DeDaKj Kj21-T10Le 10 lít [ Có Xông Mũi]

Máy tạo oxy DeDaKj Kj21-T10Le 10 lít [ Có Xông Mũi]

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
10 Lít/ Phút
20,000,000đ21,400,000đ
Thêm giỏ hàng
- 6%
Máy tạo Oxy Newlife Elite 5 lít [ Xuất xứ Mỹ] máy thở oxy newlife elite

Máy tạo Oxy Newlife Elite 5 lít [ Xuất xứ Mỹ]

Thương hiệu
NewLife Intensity
Công suất
5 Lít/ Phút
17,900,000đ19,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 8%
Máy tạo Oxy HAIER LP-3L-1Y [ Có Xông Mũi] Máy tạo oxy HAIER LP-3L-1Y

Máy tạo Oxy HAIER LP-3L-1Y [ Có Xông Mũi]

Thương hiệu
Haier
Công suất
3 Lít/ Phút
16,500,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 6%
Máy tạo Oxy Alkato KS5 [ Nhật Bản ]

Máy tạo Oxy Alkato KS5 [ Nhật Bản ]

Thương hiệu
Alkato
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ16,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 20%
Máy Tạo Oxy DEDAKJ KH21 – T12 5 Lít Máy thở oxy Dedakj KH21 – T12

Máy Tạo Oxy DEDAKJ KH21 – T12 5 Lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
5 Lít/ Phút
13,900,000đ17,300,000đ
Thêm giỏ hàng
- 23%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 Mini - 5 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-5 Mini

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 Mini - 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
13,500,000đ17,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 28%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 5 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-5

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ21,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 31%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5A 5 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-5A

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5A 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ22,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 31%
Máy Tạo Oxy IMediCare OC-5LH Singapore 5 Lít Máy oxy mini Imedicare OC-5LH

Máy Tạo Oxy IMediCare OC-5LH Singapore 5 Lít

Thương hiệu
iMediCare
Công suất
5 Lít/ Phút
16,600,000đ24,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 11%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-8 8 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-8

Máy tạo oxy Yuwell 7F-8 8 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
8 Lít/ Phút
16,500,000đ18,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 24%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5C(W) MINI 5 Lít Yuwell 7F-5C(W)

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5C(W) MINI 5 Lít

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ20,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 17%
Máy tạo oxy Yuwell 8F-5 5 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy Yuwell 8F-5 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,000,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 19%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5B 5 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5B 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
14,500,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 19%
Máy tạo oxy Yuwell 8F-3AW 3 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 8F-3AW

Máy tạo oxy Yuwell 8F-3AW 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
13,000,000đ16,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 16%
Máy tạo oxy Yuwell 9F-5AW - Có xông khí dung Máy oxy Yuwell 9f-5aw

Máy tạo oxy Yuwell 9F-5AW - Có xông khí dung

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
16,000,000đ19,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 11%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5CW 5 Lít - Có Xông Mũi Máy tạo oxy Yuwell 7f-5cw

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5CW 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
17,000,000đ19,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 11%
Máy tạo oxy Yuwell 8F-5AW 5 Lít - Có Xông Mũi Máy tạo oxy Yuwell 8f-5aw

Máy tạo oxy Yuwell 8F-5AW 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
16,000,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 17%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5W 5 Lít Máy tạo oxy Yuwell 7f-5w

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5W 5 Lít

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,000,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 6%
Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01PW0 5 Lít - Có Xông Mũi Owgels oz-5-01pw0

Máy tạo oxy Owgels OZ-5-01PW0 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
5 Lít/ Phút
16,900,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 13%
Máy tạo Oxy Omron KJR-Y53W 5 Lít [NHẬT BẢN] Máy tạo oxy Omron kjr-y53w

Máy tạo Oxy Omron KJR-Y53W 5 Lít [NHẬT BẢN]

Thương hiệu
Omron
Công suất
5 Lít/ Phút
21,000,000đ24,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 10%
Máy Tạo Oxy Owgels OZ-5-01TW0 5 Lít - Có Xông Mũi Máy Tạo Oxy Owgels oz-5-01tw0

Máy Tạo Oxy Owgels OZ-5-01TW0 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Owgels
Công suất
5 Lít/ Phút
17,600,000đ19,600,000đ
Thêm giỏ hàng
- 33%
Máy Tạo Oxy iMediCare OC-5LA Singapore 5 Lít Máy Tạo Oxy Imedicare Oc-5la 5 Lít

Máy Tạo Oxy iMediCare OC-5LA Singapore 5 Lít

Thương hiệu
iMediCare
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ23,000,000đ
Thêm giỏ hàng