Tòa Nhà VC House, 399B Trường Chinh, Phường 14, Q. Tân Bình, TP.HCM

Các dòng Máy tạo oxy trên 25 triệu chính hãng tốt nhất 2021

- 24%
Máy tạo Oxy 5 lít Nidek Nuvo Lite - Từ MỸ Máy trợ thở  5 lít nidek nuvo lite

Máy tạo Oxy 5 lít Nidek Nuvo Lite - Từ MỸ

Thương hiệu
Nidek
Công suất
5 Lít/ Phút
27,432,000đ36,094,000đ
Thêm giỏ hàng
- 14%
Máy Tạo Oxy Yuwell 9F-3AW 3 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 9F-3AW

Máy Tạo Oxy Yuwell 9F-3AW 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
12,500,000đ14,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 19%
Máy Tạo Oxy DEDAKJ DE-2AW 2-9 lít Máy tạo oxi DEDAKJ DE-2AW 2-9 lít

Máy Tạo Oxy DEDAKJ DE-2AW 2-9 lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
9 Lít/ Phút
8,500,000đ10,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 42%
Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1S 1-7 Lít Máy cung cấp oxy DeDaKj DE-1S 1-7 Lít

Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1S 1-7 Lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
7 Lít/ Phút
5,500,000đ9,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 39%
Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1A 7 Lít Máy trợ thở oxy DeDaKj DE-1A 7 Lít

Máy Tạo Oxy DeDaKj DE-1A 7 Lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
7 Lít/ Phút
5,500,000đ9,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 20%
Máy Tạo Oxy DEDAKJ KH21 – T12 5 Lít Máy thở oxy Dedakj KH21 – T12

Máy Tạo Oxy DEDAKJ KH21 – T12 5 Lít

Thương hiệu
Dedakj
Công suất
5 Lít/ Phút
13,900,000đ17,300,000đ
Thêm giỏ hàng
- 16%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-3D 3 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy Yuwell 7F-3D 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
10,500,000đ12,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 23%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 Mini - 5 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-5 Mini

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 Mini - 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
13,500,000đ17,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 28%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 5 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-5

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ21,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 31%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5A 5 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-5A

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5A 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ22,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 23%
Máy Tạo Oxy Yuwell 9F-3 3 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 9F-3

Máy Tạo Oxy Yuwell 9F-3 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
10,000,000đ13,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 31%
Máy Tạo Oxy IMediCare OC-5LH Singapore 5 Lít Máy oxy mini Imedicare OC-5LH

Máy Tạo Oxy IMediCare OC-5LH Singapore 5 Lít

Thương hiệu
iMediCare
Công suất
5 Lít/ Phút
16,600,000đ24,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 17%
Máy tạo oxy iMediCare iOC-3LH - 3 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy iMediCare iOC-3LH - 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
iMediCare
Công suất
3 Lít/ Phút
10,000,000đ12,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 30%
Máy Tạo Oxy iMedicare iOC–03N - 3 Lít - Có Xông Mũi Máy oxy Imedicare IOC-03N

Máy Tạo Oxy iMedicare iOC–03N - 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
iMediCare
Công suất
3 Lít/ Phút
7,000,000đ10,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 24%
Máy Tạo Oxy Yuwell 8F-3A 3 Lít - Có Xông Mũi

Máy Tạo Oxy Yuwell 8F-3A 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
6,200,000đ8,200,000đ
Thêm giỏ hàng
- 8%
Máy Tạo Oxy iMediCare IOC-5LS 5 Lít - Có Xông Mũi Máy oxy gia đình Imedicare IOC 5LS

Máy Tạo Oxy iMediCare IOC-5LS 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
iMediCare
Công suất
5 Lít/ Phút
12,400,000đ13,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 24%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-3B 3 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-3B

Máy tạo oxy Yuwell 7F-3B 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
6,500,000đ8,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 11%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-8 8 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F-8

Máy tạo oxy Yuwell 7F-8 8 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
8 Lít/ Phút
16,500,000đ18,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 24%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5C(W) MINI 5 Lít Yuwell 7F-5C(W)

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5C(W) MINI 5 Lít

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,500,000đ20,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 17%
Máy tạo oxy Yuwell 8F-5 5 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy Yuwell 8F-5 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
15,000,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 19%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5B 5 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5B 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
14,500,000đ18,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 12%
Máy tạo oxy Yuwell YU500 5 Lít - Có Xông Mũi

Máy tạo oxy Yuwell YU500 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
7,500,000đ8,500,000đ
Thêm giỏ hàng
- 13%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-3NW 3 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 7F 3NW

Máy tạo oxy Yuwell 7F-3NW 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
13,000,000đ15,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 19%
Máy tạo oxy Yuwell 8F-3AW 3 Lít - Có Xông Mũi Yuwell 8F-3AW

Máy tạo oxy Yuwell 8F-3AW 3 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
13,000,000đ16,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 18%
Máy tạo oxy Yuwell 9F-3BW 3 Lít- Có Xông Mũi Yuwell 9F-3BW

Máy tạo oxy Yuwell 9F-3BW 3 Lít- Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
3 Lít/ Phút
9,000,000đ11,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 16%
Máy tạo oxy Yuwell 9F-5AW - Có xông khí dung Máy oxy Yuwell 9f-5aw

Máy tạo oxy Yuwell 9F-5AW - Có xông khí dung

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
16,000,000đ19,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 20%
Máy tạo oxy Yuwell YU300 5 Lít - Có Xông Mũi Máy tạo oxy Yuwell YU300

Máy tạo oxy Yuwell YU300 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
8,000,000đ10,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 15%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-10 10 Lít Máy tạo oxy Yuwell 7F-10

Máy tạo oxy Yuwell 7F-10 10 Lít

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
10 Lít/ Phút
34,000,000đ40,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 11%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5CW 5 Lít - Có Xông Mũi Máy tạo oxy Yuwell 7f-5cw

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5CW 5 Lít - Có Xông Mũi

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
17,000,000đ19,000,000đ
Thêm giỏ hàng
- 12%
Máy tạo oxy Yuwell 7F-5D - Có Xông Khí Dung

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5D - Có Xông Khí Dung

Thương hiệu
Yuwell
Công suất
5 Lít/ Phút
7,500,000đ8,500,000đ
Thêm giỏ hàng